Курс для студентів груп ПС-17, ОНЦ-17, РЦС-17

Дати: 22-26 квітня 2019

Викладач: Любомир Матвеєв