Курс для груп: ПС-15, ОНЦ-15, ММ-15, ЖС-15, ХО-15

Дати курсу: 8-12 квітня 2019

Викладачі: д-р. Я.Пиж, д-р. Р.Вудбрідж