Курс проходить група: ПРМЛ ЛВ-2018

Дати: 01-05 квітня 2019

Викладач: Едуард Саблон Лейва