Курс для груп:  ПС-17, ОНЦ-17, ММ-17 (хлопці), МС-17 (хлопці)

Дати: 03-07 грудня 2018