Дата курсу: 24-28 вересня 2018


Курс для студентів: ПС-18, ОНЦ-18, РЦС-18, ММ-18, ЖС-18, МС-18, 

ПРМЛ-ЛВ18, ПРМЛ-ВЛ18, ПРМЛ-ЖТ18, ПРМЛ-ЗК18